Skip to content

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Arbetsplatsen

Råd och tips om loka­ler, kon­tor och arbets­plat­sen.

Scott Ferguson, World Trade Center Associations, WTCA

”Skånes arbetsplatser har kommit imponerande långt”

När World Trade Centers (WTC) glo­ba­la led­ning från New York besö­ker Skåne fasci­ne­ras de av WTCs arbets­plat­ser i Malmö, Lund och Helsingborg. ”Här job­bar man med del­nings­e­ko­no­mi på ett sätt som är helt unikt”, säger vd:n Scott Ferguson.

Läs hela artikeln →
Mats Billberg Johansson, producent, film, Gaming The Real World, datorspel, stadsplanering, WTC Malmö, World Trade Center

Framtidens Skåne kan designas med datorspel

Designas Malmös näs­ta trend­kvar­ter av unga Minecraft-spe­la­re? Inte omöj­ligt, menar Mats Billberg Johansson, pro­du­cent bakom fil­men Gaming The Real World. Nu dis­ku­te­rar man oli­ka stads­de­lar i Malmö med Stadsbyggnadskontoret.

Läs hela artikeln →
Niklas Åklundh, WTC Malmö, World Trade Center, delningsekonomin, sharing economy, framtidens kontor, arbetsplats, arbetsmiljö, ABW

Så formar delningsekonomin framtidens arbetsplatser

Delningsekonomin, the sha­ring eco­nomy, föder inte bara affärsidéer som Uber och AirBnB. Den stäl­ler ock­så nya krav på våra kon­tor. För att ska­pa till­växt och triv­sel behö­ver mor­gon­da­gens arbets­plat­ser digi­ta­li­se­ras och desig­nas för nät­ver­kan­de, menar World Trade Centers Niklas Åklundh.

Läs hela artikeln →

Aktivitetsbaserad acceleration

Aktivitetsbaserade arbets­plat­ser talas det om i allt hög­re grad. Förkortningen ABW, från eng­els­kans ”Activity Based Working” är en ofta använd term.

Läs hela artikeln →

Skippa ”mellanmjölkskontoren”

Vi är alla oli­ka. Vi har oli­ka posi­tio­ner och ansvars­om­rå­den och där­med oli­ka behov av arbets­plats. Hur kom­mer det sig då att kon­tor än idag utfor­mas på sam­ma sätt som man ”all­tid har gjort”?

Läs hela artikeln →
Praesent commodo eleifend vulputate, luctus mattis consequat. accumsan

Pin It on Pinterest