Skip to content

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Driva företag

Inspiration, råd och tips som rör ent­re­pre­nör­skap och dri­va före­tag. Allt från repor­tage om fram­gångs­ri­ka ent­re­pre­nö­rer, till prak­tis­ka råd om tips om ledar­skap, HR, eko­no­mi, juri­dik, bolagsad­mi­nist­ra­tion och häl­sa.

”The Internet of Things” är redan här

Digitalisering är på allas läp­par. Vi påver­kas i allt hög­re grad, både fysiskt och psy­kiskt, av en tek­nik som dri­ver sam­hälls­ut­veck­ling­en på alla plan. Vi har pra­tat med Magnus Meyer, VD på WSP Sverige, för att få lite insikt i hur digi­ta­li­se­ring påver­kar våra liv och vårt sam­häl­le.

Läs hela artikeln →

Licens på kostnadskontroll

Har du koll på ditt före­tags pro­gram­va­ror? Vet du hur myc­ket de används, och fram­för allt vad licen­ser­na kos­tar dig? Vi har träf­fat Crayon som spe­ci­a­li­se­rat sig på att opti­me­ra kost­na­der­na på just pro­gram­li­cen­ser.

Läs hela artikeln →
ipsum Aliquam ipsum ut eget Phasellus adipiscing facilisis dolor venenatis efficitur. odio

Pin It on Pinterest